ข่าวและประกาศของเว็บ

การสมัคร E-Learning

การสมัคร E-Learning

by Ruen Muenkota -
Number of replies: 0
Picture of Teacher 2563

รายละเอียดในการใช้ YN.E-Learning เพื่อใช้ในการศึกษา Online ดังนี้

1. คุณครู นักเรียน และผู้ที่สนใจต้องสมัครสมาชิก เพื่อเข้าระบบ

2. เมื่อผู้ดูแลระบบ อนุมัติ ท่านก็สามารถใช้ YN.E-Learning ได้ทันที

3. ในการใช้ YN.E-Learning  จะประกอบไปด้วย

     3.1 ครูผู้สอน จะสร้างรายวิชาที่ต้องการจะสอนของแต่ละกลุ่มสาระฯ
     3.2 นักเรียน จะต้องเข้าไปเลือกรายวิชาที่กลุ่มสาระฯ เพื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียน
     3.3 ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

4. ศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรม Moodel  (ครูผู้สอน) เอกสารดังแนบ
    หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งาน ICT กลุ่มบริหารทั่วไป